Bukareszt: 0040 756 791 644 Opole: 0048 77 541 70 22

 flaga

Holandia to kraj słynący z tulipanów, wiatraków i rowerów. Królestwo Niderlandów położone jest w Europie Zachodniej (graniczy z Belgią, Niemcami i Morzem Północnym) oraz na wyspach karaibskich (znajdujących się na Morzu Karaibskim), jest małe, ale gęsto zaludnione. Mówi się, że Bóg stworzył świat, a Holandię stworzyli… Holendrzy. Jak im to wyszło? Jaka jest historia tego kraju, jak się w niej żyje i pracuje? Z czego słynie Holandia?

Historia Holandii, czyli zacznijmy od początku

Pierwsze ślady obecności człowieka (kamienne narzędzia) na terenach obecnej Holandii pochodzą sprzed około 200 tysięcy lat. Najprawdopodobniej pierwszymi mieszkańcami tych obszarów były ludy spokrewnione z Baskami (około 7 tyś. lat p.n.e.), a następnie plemiona celtyckie i germańskie, m.in. Belgowie i Fryzowie (około 1 tyś. lat p.n.e.). Za czasów panowania cesarstwa rzymskiego powstały pierwsze, obecnie holenderskie, miasta: Utrecht i Nijmegen. W ciągu pierwszych dziesięciu wieków n.e. Niderlandy zostały schrystianizowane (VI-VIII wiek), granice się nieco zmieniały (włączono m.in. ziemie pogańskich Fryzów i Sasów), a niderlandzkie ziemie wchodziły w skład Lotaryngii i Królestwa Niemiec, wykształcały się również liczne niezależne hrabstwa i księstwa (np. Flandria, Holandia, Geldria i Brabancja).

W średniowieczu Niderlandy stanowił jeden z dwóch najbardziej rozwiniętych gospodarczo i zurbanizowanych regionów Europy (drugim były północne Włochy). Wiek XV to czas licznych podbojów i dynastycznych małżeństw, w wyniku których większość niderlandzkich terytoriów została zjednoczona przez Burgundów, a następnie przeszła pod władanie Habsburgów (najpierw w ich niemieckiej linii, a od połowy XVI wieku – linii hiszpańskiej). Pod koniec XVI wieku doszło do wybuchu powstania przeciw Hiszpanom, które zakończyło się podpisaniem unii i powstaniem Republiki Zjednoczonych Prowincji (prowincje miały zachować wysoką autonomię, ale posiadać wspólną armię i system pieniężny) – był to początek późniejszego podziału państwa na Belgię i Holandię.

Wiek XVI i XVII to okres rozkwitu gospodarczego i kulturowego. Kolejne dwa wieki to z kolei wojny z Hiszpanią, Francją i Anglią, w wyniku których potęga Niderlandów znacznie zmalała. Pierwsza połowa XX to oczywiście dwie wojny światowe, wobec których Holandia ogłosiła neutralność. Nie uchroniło to jednak kraju przed niemiecką okupacją, która trwała do 1945 roku. W 1949 roku Holandia przystąpiła do NATO, zrywając w ten sposób ze swoją polityczną neutralnością.

Nazwa kraju

Nazwa Holland pierwszy raz pojawia się w źródłach z IX wieku, jest pochodzenia germańskiego i najprawdopodobniej jest zlepkiem dwóch staroniderlandzkich słów: holt (czyli lesisty) i lant (czyli kraj). Popularna w Polsce nazwa Holandia jest nieprecyzyjna (choć uznana jako potoczna nazwa geograficzna) – w rzeczywistości bowiem Holandia Północna i Południowa są tylko dwiema z 12 europejskich prowincji kraju. Oficjalna nazwa państwa to Królestwo Niderlandów i taka stosowana jest w dyplomacji, natomiast w rozmaitych urzędowych pismach stosuje się jej skróconą wersję: Niderlandy (we współczesnym języku polskim Niderlandy stosuje się raczej w odniesieniu do krainy historycznej).

Wilhelm Aleksander

Ustrój polityczny

Od 16 marca 1815 roku Holandia jest monarchią konstytucyjną (parlamentarną), na której czele stoi król (obecnie, od 2013 roku Wilhelm Aleksander). Król reprezentuje państwo na zewnątrz, wygłasza coroczne orędzie do narodu, w który przedstawia politykę rządu na najbliższy rok oraz wskazuje premiera (najczęściej wywodzącego się ze zwycięskiej partii). Premier z kolei kieruje polityką wewnętrzną i zagraniczną kraju, a władzę ustawodawczą pełni dwuizbowy parlament. 

Holendrzy obchodzą tylko dwa święta państwowe: 5 maja świętują Dzień Wyzwolenia (na pamiątkę zakończenia II wojny światowej) oraz Dzień Króla (od 2014 roku obchodzony 27 kwietnia, w dniu urodzin obecnie panującego Wilhelma Aleksandra).

Urzędowy język Holandii

Językiem urzędowym Holandii jest języki niderlandzki, a od niedawna również język fryzyjski (używany głównie w prowincji Fryzja). Holendrzy mają świadomość niewielkiego zasięgu swojego języka (posługuje się nim w Europie około 22 milionów osób), dlatego od małego uczą się języków obcych. Około 90% Holendrów zna język angielski, około 60% – język niemiecki i około 25% – język francuski.

Ciekawostki o języku niderlandzkim znajdziemy tutaj: https://worktodayonline.eu/5-ciekawostek-o-jezyku-niderlandzkim/

holandia23

Położenie geograficzne i klimat

Holandia to stosunkowo niewielki kraj, o powierzchni niecałych 42 tys. km2. Leży w delcie trzech rzek: Renu, Mozy i Skaldy oraz graniczy z Morzem Północnym. Nizinne ukształtowanie terenu sprawia, że w codzienność Holendrów wpisana jest walka z wodą oraz kontrolowanie jej przepływów. Tereny znajdujące się poniżej poziomu morza składają się przede wszystkim z tzw. polderów, czyli płaskich obszarów lądu otoczonych specjalnymi rowami, które umożliwiają stałe monitorowanie i kontrolowanie poziomu wód. Zresztą osuszanie terenów i tworzenie polderów w Królestwie Niderlandów ma kilkunastowieczną tradycję (pierwsze holenderskie poldery pochodzą z VIII wieku).

Klimat Holandii jest morski i umiarkowany. Średnie temperatury w styczniu wynoszą od 1 do 3°C, a w lipcu 17 – 20°C (cieplej jest w głębi kraju). Niewielkie roczne amplitudy temperatur wynikają z wiatrów (zachodnich i południowo-zachodnich), które zimą łagodzą chłody, a latem upały. W Holandii jest wietrznie przez cały rok, częstym zjawiskiem meteorologicznym są mgły, a średnia suma rocznych opadów wynosi 750 mm.

Ludność, demografia i administracja

Królestwo Niderlandów zamieszkuje ponad 17 milionów ludzi, z czego ponad 13 milionów (około 80%) to rdzenni Holendrzy. Największą grupę cudzoziemców mieszkających w Holandii stanowią Turcy, Marokańczycy i Indonezyjczycy (w sumie blisko 1,2 mln ludzi). Emigranci z Europy to przede wszystkim Niemcy i Polacy. Dane historyczne mówią, że na przełomie XIV i XV wieku Holandię zamieszkiwało około 900 tysięcy ludzi, a w ciągu dwóch wieków liczba ta się podwoiła, do około 1,8 miliona na przełomie XVII i XVIII wieku i do około 2 milinów w połowie XVIII. Obecnie wzrost liczby ludności jest dość powolny, a przyrost naturalny wynosi około 2-2,5%. Przeciętna długość życia Holendrów wynosi: 76 lat dla mężczyzn i 82 lata dla kobiet.

Holandia jest jednym z najgęściej zaludnionych państw na świecie. Na 1 km2 przypada blisko 400 osób, a odejmując obszary zajęte przez zbiorniki wodne – na 1 km2 lądu przypada blisko 500 mieszkańców.

Królestwo Niderlandów podzielone jest na 12 prowincji (Groningen, Fryzja, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Geldria, Utrecht, Holandia Północna, Holandia Południowa, Zelandia, Brabancja Północna i Limburgia) oraz 3 gminy specjalne, położone na wyspach karaibskich (Bonaire, Saba, Sint Eustatius).

O podziałach administracyjnych oraz demografii Holandii przeczytacie również tutaj: https://worktodayonline.eu/holandia-podzial-administracyjny-demografia/.

Administracyjną stolicą Królestwa Niderlandów jest Haga, a konstytucyjną – Amsterdam.
O atrakcjach konstytucyjnej stolicy Holandii przeczytamy tutaj: https://worktodayonline.eu/5-atrakcji-amsterdamu/.

tulipany

Ekonomia i gospodarka

Holandia to kraj, który w Światowym Rankingu Konkurencyjności zajmuje zawsze bardzo wysoką pozycję, najczęściej obok Szwajcarii, Singapuru, USA, Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Niderlandy są nominalnie 16. gospodarką świata (22. – mierząc siłę nabywczą), z gospodarką rynkową, w której przeważa własność prywatna o wysokim poziomie redystrybucji dochodów (podatki). Dużą rolę w dobrym przygotowaniu do prowadzeniu wszelkich działalności gospodarczych odgrywa tutaj centralne położenie geograficzne kraju oraz doskonała infrastruktura, a także stojące na bardzo wysokim poziomie usługi logistyczne w kraju. Wiele firm o zasięgu globalnym ma swoje centrale / główne biura właśnie w Holandii, a do największych i najbardziej rozpoznawalnych firm holenderskich należą: Shell, DAF, Nationale-Nederlanden oraz Philips.

Świetnie prosperująca współczesna gospodarka Holandii to również zasługa dobrze prowadzonej działalności w ubiegłych stuleciach (kluczową rolę odegrał fakt, że Holandia graniczy z Morzem Północnym, przy najbardziej uczęszczanych drogach morskich świata, w Rotterdamie znajduje się największy w Europie i drugi na świecie port – Europoort) oraz świetnie przeprowadzonych transformacji po II wojnie światowej. Jeszcze podczas wojny Belgia, Niderlandy i Luksemburg podpisały konwencję celną, która pozwoliła na zintegrowanie gospodarek tych krajów.

Benelux (region w Europie Zachodniej, w którego skład weszły właśnie: Belgia, Niderlandy i Luksemburg) powstał na mocy specjalnej umowy podpisanej w Hadze, w 1958 roku. Po 1945 roku Holendrzy sprawnie przekształcili swój kraj z rolniczego w przemysłowy. W 1957 roku Królestwo Niderlandów zostało członkiem EWG (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, która istniała do 2009 roku i stanowiła Holandia to stosunkowo niewielki kraj, o powierzchni niecałych 42 tyś, km2. Leży w delcie trzech rzek: pierwszy filar współczesnej Unii Europejskiej), w 1985 roku – członkiem strefy Schengen, a w 1999 roku – zostało włączone do strefy euro.

Informacje o aktualnej sytuacji na rynku pracy znajdziemy tutaj: https.://worktodayonline.eu/sytuacja-rynku-pracy-holandii/.

Praca w Holandii

Najważniejszą i największą dziedziną gospodarki są usługi, które dostarczają około 70% PKB i w których zatrudnione jest ponad 70% czynnych zawodowo Holendrów. Trzykrotnie mniej ludzi pracuje w intensywnie się rozwijającym przemyśle (około 23%), a jeszcze mniej w rolnictwie (około 4%), choć Holandia zajmuje trzecie miejsce na świecie jeśli chodzi o eksport produktów rolnych (są to przede wszystkim kwiaty oraz warzywa cieplarniane – pomidory, ogórki, papryka). Ponadto Niderlandy są ósmym na świecie wydobywcą gazu ziemnego. 

Holenderski rynek pracy jest stabilny i takie też oferuje zatrudnienie. Niezwykle rzadkie są przypadki wyzysku, czy łamania praw pracowniczych. Holenderskie prawo pracy reguluje wszystkie kwestie związane z zatrudnieniem oraz stosunkami na linii pracodawca – pracownik, zarówno jeśli chodzi o rodowitych Holendrów, jak i imigrantów.

Wybrane informacje o holenderskim kodeksie pracy znajdziemy tutaj: https://worktodayonline.eu/holenderskie-prawo-pracy/

pieniądze

Zarobki w Holandii

Holandia ma stosunkowo niski wskaźnik Giniego (wynoszący około 31), co oznacza, że w kraju jest niewielka rozpiętość w dochodach ludzi (większość żyje na podobnym, dość wysokim poziomie). Oczywiście na wyższe zarobki mogą liczyć osoby posiadające wykształcenie zawodowe i posiadające konkretny fach w rękach (m.in. ślusarze, stolarze, czy inżynierowie). Niższej opłacane są pracownicy sezonowi, zatrudniani przede wszystkim w okresie letnim, m.in. do prac rolniczych i okołorolniczych.

Z pewnymi trudnościami możemy się spotkać podczas rozliczania podatków. O tym jak rozliczyć PIT-36 za zarobki w Holandii przeczytamy tutaj: https://worktodayonline.eu/rozliczyc-pit-prace-holandii/

Imigranci w Holandii

1 stycznia 2007 roku Królestwo Niderlandów otworzyło swój rynek pracy dla Polaków (oraz mieszkańców innych państw, które weszły do Unii Europejskiej w 2004 roku). Pozwoliło to na legalne zatrudnianie emigrantów i zminimalizowanie tzw. szarej strefy. Dokumentem, który upoważnia Polaków do bezwizowego wjazdu do Holandii jest ważny dowód osobisty lub paszport. Również na podstawie tych dokumentów można w Niderlandach podpisać umowę o pracę.

Polacy coraz chętniej wybierają ten właśnie holenderski kierunek na swoją emigrację zarobkową. Warunki mieszkaniowe i zarobkowe są bardzo dobre (stawki za godzinę pracy są kilkukrotnie, a czasem nawet kilkanaście razy wyższe niż w Polsce), wysokimi ocenami i opiniami cieszy się holenderski system zdrowia (w aspekcie jakości i dostępności usług medycznych oraz ich finansowania), a jakość życia w Holandii plasuje się w czołówkach światowych rankingów – obok takich państw jak: Szwajcaria, Austria, Norwegia, Nowa Zelandia, Kanada, Dania, Australia, Niemcy i Szwecja. Około 90% Holendrów zna język angielski, co znacząco ułatwia komunikację. Ponadto emigrowanie do Holandii rodzinom z dziećmi upraszcza fakt, że holenderski system szkolnictwa zorientowany jest na międzynarodowość – w coraz większej liczbie szkół kształci się w dwóch językach: niderlandzkim i angielskim.

Najbezpieczniejszym sposobem szukania i podejmowania pracy w Holandii jest skorzystanie z usług agencji pracy, które najczęściej załatwiają za nas większość formalności, w tym wynajem pokoju / mieszkania z możliwością zakwaterowania.

Życie w Holandii jest nieco droższe niż życie w Polsce. W Królestwie Niderlandów więcej zapłacimy zarówno za jedzenie, jak i mieszkanie, czy rozrywki.

Szczegółowe informacje o kosztach życia w Holandii znajdziemy tutaj: https://worktodayonline.eu/koszty-zycia-w-holandii/

wiatrak

Ciekawostki o Holandii

Zdążyliśmy już stwierdzić, że Holandia to doskonale prosperujący, przyjemny do życia i pracy kraj. Ciekawy? Oczywiście! Oto garść ciekawostek o Królestwie Niderlandów:

 • 8 tyś. km2 – o tyle udało się powiększyć powierzchnię kraju po zrealizowaniu Planu Delta (wykonany w latach 1958 – 1986), polegającego na odgrodzeniu tamami i groblami ujść rzek: Rezy, Mozy i Skaldy Wschodniej od Morza Północnego, a następnie osuszeniu terenu;
 • 25% lądu znajduje się poniżej poziomu morza;
 • ponad 1200 – tyle mostów jest w samym Amsterdamie;
 • 612,5 tony złota – tyle cennego kruszcu znajduje się w holenderskim skarbcu narodowym (na jednego mieszkańca przypada około 37 gramów złota);
 • ok. 4 miliardy – tyle cebulek kwiatów (przede wszystkim tulipanów, mieczyków, hiacyntów i narcyzów) eksportuje co roku Holandia;
 • rowery – stanowią podstawowy środek transportu w Niderlandach, jest ich dwa razy więcej niż samochodów;
 • wiatraki – w całym Królestwie Niderlandzkim kręci się wciąż około tysiąca tradycyjnych wiatraków, z czego 19 znajduje się w Kinderdjik (miejsce wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO);
 • małżeństwa jednopłciowe – Holandia jest pierwszym krajem, który umożliwił zawieranie małżeństw przedstawicielom tej samej płci (2001 rok);
 • marihuana – to miękki narkotyk, którego posiadanie i przyjmowanie jest legalne w Niderlandach;
 • Holendrzy są najwyższym narodem na świecie – średni wzrost mężczyzny to blisko 1,85 m, a kobiety 1,70 m;
 • język afrikaans – to język wywodzący się z języka niderlandzkiego i używany przez około 6 milionów ludzi (rasy białej) w RPA;
 • Kikkerlandje – to po niderlandzku „żabi kraik”, tak pieszczotliwie nazywają swoją ojczyznę Holendrzy;
 • Sinterklaas, czyli niderlandzki Święty Mikołaj – odwiedza dzieci już w listopadzie, a do Królestwa przypływa okrętem w towarzystwie Czarnych Piotrusiów.

UWAGA!

W razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny z naszym zespołem rekruterów:

👉 Basia: +48 509-541-638;
👉 Ada: +48 503-980-926;
👉 Sabina: +48 500-260-015;
👉 Wiola: +48 509-124-809.

Można telefonować również na numer naszego biura w Opolu, które działa stacjonarnie. Telefon: 00 48 77 541 70 22.

Za utrudnienia przepraszamy!