Bukareszt: 0040 756 791 644 Opole: 0048 77 541 70 22 Rzeszów: 0048 17 784 48 01

W Holandii bardzo dużo Polaków zatrudnionych jest w miejscach o podwyższonym ryzyku wystąpienia wypadku. W celach bezpieczeństwa pracowników organizowane są szkolenia, po których zakończeniu przyznawany jest certyfikat VCA, odpowiednik polskiego BHP. Dokument ten jest obecnie w Holandii wymagany w bardzo wielu branżach. 

W zależności od stanowiska, inna kategoria certyfikatu jest wymagana. Pracownicy niższego szczebla, np. obsługujący maszyny produkcyjne, muszą zdobyć certyfikat VCA B (basic). Z kolei kadra kierownicza zobligowana jest do ukończenia kursu na kategorię VCA VOL. W przypadku obydwu certyfikatów zwieńczeniem szkolenia jest egzamin.

Certyfikat vca – co to jest

certyfikat pracy holandia

Od 1994 roku w Holandii obowiązuje certyfikat VCA, którego zadaniem jest kontrola bezpieczeństwa w zakładach pracy o podwyższonym ryzyku wypadku. Bezpośrednią przyczyną wdrożenia dokumentu była potrzeba systematyzacji i ujednolicenia zasad BHP na tamtejszym rynku pracy. Certyfikat obowiązuje również w Belgii i Luksemburgu.

VCA jest obowiązkowy zarówno dla pracowników, kadry zarządzającej, jak i podwykonawców. Coraz więcej firm wymaga od przyszłych podwładnych, aby ukończyli specjalne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa, którego zwieńczeniem jest dyplom VCA. Dokument nie jest wydawany bezterminowo, co 10 lat należy go odnawiać.

 

Sprawdź nasze oferty pracy w Holandii

 

Dla kogo jest przeznaczony certyfikat VCA

Rodzaj certyfikatu, jaki obowiązuje dla danego pracownika, jest uzależniony od pełnionej przez niego funkcji. Pracownicy niższego szczebla oraz specjaliści wysyłani są na podstawowe szkolenie VCA B. Zajęcia przeprowadzane są w blokach obejmujących 11 tematów, zwieńczeniem kursu jest egzamin, składający się z 40 pytań.

Osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych obowiązuje certyfikat bezpieczeństwa kategorii VCA VOL. Aby otrzymać dyplom, również wymagane jest ukończenie egzaminu, który w tym przypadku składa się z 70 pytań. Cała procedura jest przeprowadzana w formie cyfrowej, dlatego wyniki testu podawane są natychmiast.

Jak długo ważny jest certyfikat VCA?

Aby móc ubiegać się o certyfikat VCA dowolnej kategorii nie jest wymagana znajomość języka niderlandzkiego. Kurs i egzamin przeprowadzany jest w kilku językach do wyboru, w VCA B oprócz niderlandzkiego dostępny jest też język polski, niemiecki i angielski. W przypadku certyfikatu VOL język polski jest niedostępny.

Certyfikat nie jest przyznawany bezterminowo, po 10 latach musi zostać odnowiony. Dzięki takiej procedurze osoby zajmujące mniej bezpieczne stanowiska co jakiś czas odświeżają wiedzę, przez co zmniejsza się realna liczba wypadków. Holenderskie firmy kładą duży nacisk na zachowanie odpowiednich standardów wśród pracowników.

Ile kosztuje certyfikat VCA?

Aby zdobyć uprawnienia VCA kategorii B należy zapłacić 210 Euro, cena obejmuje 8 godzin szkolenia, materiały dydaktyczne, oraz egzamin. Z kolei szkolenie na kategorię VOL przeprowadzane jest w trybie online i kosztuje 240 Euro. Lepszą opcją jest opłacenie kursu w Holandii, ceny w Polsce są prawie dwukrotnie wyższe.