Bukareszt: 0040 756 791 644 Opole: 0048 77 541 70 22 Rzeszów: 0048 17 784 48 01

Holandia znana jest z wysokich norm panujących w tamtejszych zakładach pracy, mieszkający tam Polacy mogą liczyć na stabilne zatrudnienie, pozbawione wyzysku. Prawo pracy jest tam bardzo mocno respektowane, dlatego do nadużyć ze strony pracodawców dochodzi wyjątkowo rzadko. Również związki zawodowe mają tam dużą siłę sprawczą. 

W holenderskim kodeksie opisano wszelkie zagadnienia dotyczące stosunku pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Znajdziemy tam zapisy dotyczące nadgodzin, minimalnych stawek godzinowych, form i długości płatnych urlopów, w tym macierzyńskich, równouprawnienia w firmie, warunków otrzymania świadczeń socjalnych itp.

 

Sprawdź nasze oferty pracy w Holandii

 

Kiedy przysługuje odprawa w Holandii?

holenderskie prawo pracy

1 lipca 2015 roku w holenderskim kodeksie określono dokładne warunki jakie należy spełnić, aby móc ubiegać się o odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę. Zapis dotyczy zarówno pracowników polskich, jak i holenderskich. Pracodawca decydując się na zwolnienie pracownika, musi ten fakt zgłosić do sądu rejonowego lub UWV.

 UWV to odpowiednik polskiego ZUSu, osoby zwolnione za pośrednictwem tego urzędu w większości przypadków na wnioski otrzymują odpowiedź odmowną. W sądzie rejonowym procedura jest prostsza, przez co pracownicy otrzymują odprawę, mogą też negocjować jej kwotę. Wysokość odszkodowań jest ustalana według zapisów prawa pracy.

Płatne urlopy

Wymiar płatnego urlopu wypoczynkowego jest uzależniony od stażu pracy oraz wieku konkretnego pracownika. Zajmowane przez niego stanowisko jest w tym przypadku kwestią drugorzędną, niemającą wpływu na ilość wolnych dni. Zwyczajowo przyznaje się tam płatne urlopy w granicach od 20 do 30 dni w ciągu roku.

Urlop macierzyński w Holandii jest zazwyczaj bezpłatny. Kobiety mogą liczyć na 16 tygodni zwolnienia, istnieje możliwość wyboru terminu rozpoczęcia urlopu. Przynajmniej 10 tygodni musi być wykorzystane po porodzie, sam urlop natomiast nie może się rozpocząć później niż na 4 tygodnie przed rozwiązaniem.

Doba pracownicza

Holenderski kodeks pracy opisuje też zagadnienia dotyczące doby pracowniczej oraz maksymalnej ilości godzin do przepracowania w tygodniu. Pracownik w ciągu jednej doby może spędzić w miejscu zatrudnienia nie więcej niż 12 godzin, wliczając w to już nadgodziny. Z kolei w ciągu tygodnia ilość godzin nie może przekraczać 60.

Każda kolejna zmiana w pracy musi być poprzedzona przynajmniej 11 godzinami wypoczynku, jednego dnia w ciągu tygodnia ta liczba może być skrócona do 8. Każdy pracownik w trakcie tygodnia powinien mieć przyznane przynajmniej 36 godzin wypoczynku. Z kolei pracownicy nocni w tygodniu mogą przepracować do 40 godzin.

Nadgodziny

Praca w Holandii niekiedy wiąże się z wypracowywaniem nadgodzin, szczególnie w przypadku pracowników sezonowych. Przeważnie są one premiowane dodatkowym wynagrodzeniem, wynoszącym 150% normalnej stawki. Niektórzy pracodawcy zamiast rekompensaty finansowej decydują się na przyznawanie dodatkowych dni urlopu.