Bukareszt: 0040 756 791 644 Opole: 0048 77 541 70 22 Rzeszów: 0048 17 784 48 01

Rynek pracy w Holandii zmieniał się na przestrzeni minionej dekady, głównie pod wpływem czynników gospodarczych, oraz dzięki napływowi imigrantów z krajów UE, w tym Polaków. Dużą zaletą tego kraju jest to, że bez problemu można tam znaleźć zatrudnienie nie znając języka i nie posiadając specjalnych kwalifikacji. 

Największa liczba zatrudnionych Polaków dotyczy prac sezonowych, głównie przy zbieraniu owoców. W Polsce funkcjonuje wiele agencji pracy tymczasowej, które zapewniają nie tylko posadę, ale też przewóz na miejsce oraz zakwaterowanie. Minimalna pensja miesięczna dla osób które ukończyły 22 lata wynosi obecnie 1500 Euro.

Rynek pracy w latach kryzysu z 2008 roku

rynek pracy Holandia

Równo 10 lat temu na całym świecie nastał kryzys finansowy, którego konsekwencje były w Holandii mocno zauważalne. Sytuacja była najbardziej odczuwalna dla obywateli spoza kraju, w tym Polaków. W roku 2009 posadę straciło tysiące rodaków, którzy zmuszeni byli wrócić do Polski, lub też żyć ze znacznie niższej pensji.

Miesięczne zarobki pracowników niewykwalifikowanych spadły średnio o połowę. Osoby, którym udało się zachować posadę były zmuszone do pracy w znacznie niższym wymiarze godzin. Przykładowo, z 6 dni w tygodniu na 3, z 10 godzin dziennie na 2-5 do 5. Na szczęście rynek pracy po dwóch latach na nowo się unormował.

 

Sprawdź nasze oferty pracy w Holandii

 

Rynek pracy w Holandi w okresie kryzysu Europejskiego z z 2011 i 2012 roku.

Kolejny kryzys zapanował w Europie w 2011 roku, jego skutki odczuła również Holandia. Liczba bezrobotnych w 2011 wynosiła 726 tysięcy osób (4,4%), natomiast w 2012 roku już 874,5 tysiąca (5,3%). Główną przyczyną było duże zadłużenie sektora publicznego w całej strefie Euro, a także zła sytuacja lokalnych banków.

Kryzys europejski z lat 2011-2012 był szczególnie dostrzegalny w sektorze handlowym. Obrót towaru pomiędzy krajami Unii gwałtownie zwolnił, co było szczególnie odczuwalne dla osób pracujących w branżach niewymagających specjalnych kwalifikacji. W Holandii dotyczyło to głównie pracowników zbierających owoce sezonowo.

Obecna sytuacja na rynku pracy

Po latach kryzysu gospodarczego, sytuacja na holenderskim rynku pracy znacząco się poprawiła. Na początku 2017 roku odsetek osób bezrobotnych wynosił 5,3 procent, a pod koniec tego samego roku obniżył się do 4,7 % i nieustannie spada. Jest to bardzo dobra wiadomość dla Polaków, którzy chcieliby wyemigrować do Holandii.

 Najwięcej ofert pracy dotyczy zatrudnienia w sezonie letnim, przy zbiorze owoców, pieczarek, szparagów czy pielęgnacji ogrodów. Pracownicy sezonowi nie potrzebują uczyć się skomplikowanego języka niderlandzkiego. Holendrzy bardzo dobrze posługują się angielskim, który wystarczy opanować w stopniu komunikatywnym.

Na znacznie wyższe zarobki mogą liczyć osoby z wykształceniem zawodowym, przede wszystkim ślusarze, spawacze, operatorzy CNC, a także inżynierowie, których wciąż brakuje w Holandii. W kraju tym popularną formą zatrudnienia są tzw. umowy zerowe, bez podanej minimalnej liczby godzin do wypracowania w miesiącu.